Geschokt

Geschokt en met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Ans Luiten

Als de hoop is verdwenen, gaat alles aan je voorbij.
Haar doel voor ogen, de jeugd bewogen
Haar gevoel tastbaar aanwezig, houdt een ieder bezig
Haar plichtsbesef, ten dienst van anderen.
Haar positief woord, een richting voor velen. Haar sportiviteit.

We zullen haar missen en kijken dankbaar terug voor alles wat Ans voor allen heeft mogen betekenen.
Dankbaar voor de vele jaren van inzet en trouwe diensten die we van haar mochten ervaren zullen wij haar blijvend in onze herinnering bewaren. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Hoofdbestuur van Stompwijk’92