Wilma van der Horst -de Koning

De dood, dat is geen kist, geen speech, geen graf
geen magere Hein, geen vonnis en geen straf
De dood zijn engelen, die met zachte hand
mij dragen naar een ver en lieflijk land
en jou en mij breekt hij niet uit elkaar, dàt nooit
mijn lief, k zal dichter bij je zijn dan ooit.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde, moed en kracht die zij ons heeft laten zien en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is rustig van ons heengegaan mijn lieve dierbare
vrouw, onze lieve zorgzame moeder en schoonmoeder

Wilhelmina Maria van der Horst de Koning
Wilma

echtgenote van Theo van der Horst
in de leeftijd van 51 jaar.

Th. A.M. van der Horst
Ronald Angelique
Karin

23 december 2004
Correspondentie adres:
Lage Morsweg 54
2332 XD Leiden

Wilma is opgebaard in de rouwkamer naast de H.Laurentiuskerk aan de Dr. van Noortstraat 88 te Stompwijk.
De Avondwake voor Wilma zal gehouden worden op maandag 27 december om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk, Dr. van Noortstraat 88 te Stompwijk, waarna gelegenheid is tot condoleren.

De Eucharistieviering voor haar wordt opgedragen op dinsdag 28 december om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om
13.00 uur in crematorium “Rhijnhof”, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de condoléanceruimte van het crematorium.

Geen bezoek aan huis.