PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

Woensdag 5 januari 9.00 uur: geen viering
Zaterdag 8 januari 19.00 uur: woord en communieviering met samenzang,
Voorganger mevr. Riet v.d. Ham
Zondag 9 januari 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas

Gebedsintenties
Zaterdag 8 januari 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerrit Verhagen jaargetijde, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen,
Jaap Olsthoorn, Cornelis Fuchs, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v.d. Horst de Koning, Sjaan de Groot Pannebakker, Kees van Santen
Zondag 9 januari 11.00 uur: Cornelis en Piet Olijhoek, Joop v.d. Lubbe,
Jan Hagen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Cisca v.d. Helm Mensen, Wim v.d. Helm, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen

Zaterdag 8 januari Zondag 9 januari
lector: Jan Havik Marianne Turk
communie uitdeelhulp: geen Aad Luk
koster: Antoon v Santen Antoon v Santen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 8 januari Christus Dienaar 19.00 uur: eigentijdse viering
Zondag 9 januari St. Jan 9.30 uur: hoogmis

Mededeling van uit het secretariaat
Het kerkbestuur bedankt de kwekers uit ons dorp voor het belangeloos beschikbaar stellen van de bloemenpracht in onze H. Laurentius kerk. Ook is het steeds weer een verrassing hoe onze vrijwilligers met deze bloemen en planten de kerk weten te versieren. Hartelijk dank voor jullie medewerking en inzet.
Het Kerkbestuur

Verloren! laten staan!
Laten staan na de kinderkerstviering van 17.00 uur in de kerk op 22 december: een bruin handtasje. Gaarne terugbezorgen of een telefoontje naar mevr. Pijnacker, tel. 0712 5802412

GEBOORTEBORD
In navolging van het bord met kruisjes ter nagedachtenis aan overledenen is er in de kerk een bord geplaatst met geboorte aandenken. Op het bord, dat in de vorm van een engel, gemaakt is door Leo v.d. Brink, worden roze en blauw geverfde bordjes in de vorm van een bloem of hart gehangen. Deze bordjes, gemaakt door Ida van Vliet, komen daar te hangen als er een kindje gedoopt wordt. De naam en geboor tedatum worden er door Elize Stijnman d.m.v. kalligrafie opgeschreven. Ze blij ven er tot het eind van het jaar hangen en tijdens de viering van het kindje wiegen kan de familie het aandenken meenemen. Met vriendelijke groet,
A.v.Rijn, wijkcontactpersoon