dankbetuiging

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw bloemen, kaarten
en bezoeken na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Corrie Verhagen

Dit is voor ons een grote steun geweest.

Kinderen en kleinkinderen.

Stompwijk, januari 2004.