Remedial teaching

College reageert op brief en mailactie
Wel remedial teaching, geen extra bijdrage
Het collegebesluit de extra gemeentelijke bijdrage voor remedial teaching af te schaffen houdt niet in dat remedial teaching wordt afgeschaft. Dit stelt het college uitdrukkelijk in een reactie op een oproep van een aantal basisscholen in Leidschendam Voorburg. In een brief en emailactie roept het directieberaad van de scholen ouders en kinderen op om massaal te protesteren tegen de plannen om remedial teaching af te schaffen. Dit is dus niet het geval. Als kinderen op de basisschool het tempo niet bij kunnen benen, kan remedial teaching uitkomst bieden. In een kleine setting krijgt een kind meer aandacht en tijd om zich de leerstof eigen te maken. Basisscholen krijgen geld voor een scala aan onderwijstaken. Ze bepalen vervolgens zelf welke gelden of mensen ze waarvoor inzetten. Scholen zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor remedial teaching.
WEL REMEDIAL TEACHING, MAAR GEEN EXTRA BIJDRAGE MEER
Onderwijswethouder Van der Brugge zegt hierover: “Niemand twijfelt aan nut en noodzaak van remedial teaching, en extra middelen zijn altijd welkom. De raad heeft echter aangegeven om in principe geen extra geld beschikbaar te willen stellen bovenop de rijksvergoeding voor het onderwijs. In omliggende gemeenten (Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Voorschoten) is ook geen extra geld voor remedial teaching beschikbaar; dit betekent niet dat er geen goede remedial teaching zou zijn.”. Binnen de rijksvergoeding heeft elke school dus geld voor remedial teaching, en de scholen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Het college wil de extra gemeentelijke bijdrage afschaffen, omdat voor kwalitatief goede remedial teaching geen extra gemeentelijke middelen nodig zijn.
ONNODIGE ONRUST BIJ OUDERS ÉN KINDEREN
Van der Brugge vervolgt: “Een aantal basisscholen is het niet eens met het collegevoorstel. Dat kan. Maar deze scholen verspreiden een brief waar niet de juiste feiten in staan. Dit veroorzaakt onnodige onrust bij ouders én kinderen. In de brief staat dat het college de remedial teaching wil afschaffen. Dat is niet zo; het college wil remedial teaching niet afschaffen. Ouders kunnen voor remedial teaching gewoon een beroep doen op de school. Daar heeft de school geld voor, is daar ook verantwoordelijk voor.”
Hoe nu verder?
Op 1 februari 2005 buigt de raad zich over het collegevoorstel. Alle mensen die gehoor geven aan de brief en e mailactie krijgen op zeer korte termijn een reactie.