Gekozen burgemeester gaat door

Fractie Voorburg en Leidschendam

CDA fractievoorzitter Maxime Verhagen in Voorburg:“Gekozen burgemeester gaat door”
Tijdens een politieke avond die het CDA op vrijdagavond 28 januari jl. in de Dekkers Hoeve in Voorburg organiseerde was de CDA fractievoorzitter Maxime Verhagen te gast. Verhagen sprak over het belang van een goed sociaal beleid, veiligheid en de bestuurlijke vernieuwingen. “Het CDA is een betrouwbare partij,” stelde Verhagen. “Daarom komen wij de afspraken uit het regeerakkoord na. De gekozen burgemeester gaat wat het CDA betreft door!” Verhagen ver woordde in het begin van zijn toespraak het gevoel dat veel Nederlanders het afgelopen jaar hebben gehad. “We hebben een onzekere tijd achter de rug,” zei Verhagen tegen een zaal geïnteresseerden toehoorders. “Maar het kabinet heeft de problemen aangepakt. Het dit najaar afgesloten sociaal akkoord was een belangrijke stap in de goede richting. Nu moeten we vooral naar de toekomst kijken.”
Die toekomst moet voor het CDA een veilige toekomst zijn. “Het is onze taak de bestaande verworvenheden en waarden te beschermen. Groepen die deze waarden om zeep willen helpen moeten aangepakt worden. Ik pleit voor een weerbare democratie. We moeten houden wat we hebben en nieuwe groepen inbrengen in de bestaande democratische verhoudingen.”
Het is hierbij volgens Verhagen van groot belang om te weten wat er precies in de samenleving leeft. Het CDA gaat dan ook meer dan tevoren het land in en de straat op om te horen en voelen waar mensen zich druk om maken. “Tijd en energie steken in contacten met burgers en samenleving,” noemt Verhagen dat.
Gekozen burgemeester
De komende maanden zal de staatkundige vernieuwing in de Tweede Kamer aan bod komen. Het CDA vindt het van groot belang dat de afspraken uit het met de regeringspartijen VVD en D’66 gesloten regeerakkoord nagekomen worden. “We zullen de wetsvoorstellen van minister De Graaf in principe steunen, maar er wel heel kritisch naar kijken.” CDA fractievoorzitter in Leidschendam Voorburg, Peter van Ostaijen, was het hier roerend mee eens. “Een gekozen burgemeester oké maar binnen de lokale politiek moet het laatste woord bij de gemeenteraad liggen,” zei Van Ostaijen. “Een gekozen burgemeester zal zijn eigen prioriteiten willen stellen in een gemeente. Daar is niets op tegen. Het CDA vindt echter wel dat de afspraken uit het collegeprogramma leidinggevend moeten zijn.” Ook vindt het CDA dat de wethouders gekozen moeten blijven worden door de politieke partijen en niet door de burgemeester. “Zonodig zullen we de voorstellen van de minister van bestuurlijke vernieuwing amenderen,” aldus Verhagen. Het CDA pleit verder voor een gefaseerde invulling van de gekozen burgemeester. :”Het is echt niet nodig dat alle burgemeesters in 2006 door de burgers gekozen worden.”

Financiën op orde
Vanuit de zaal werd gevraagd of Maxime Verhagen wilde reageren op de stelling dat veel mensen met een minimum inkomen in een problematische financiële situatie verkeren. Verhagen vertelde hierna dat het landelijke beleid er niet toe mag leiden dat de minima en de middeninkomens het meeste moeten inleveren. Verhagen: “Het CDA heeft hier oog voor. De AOW uitkering is omhoog gegaan en ook de minima met kinderen zijn er relatief op vooruit gegaan. Wij staan voor die groepen.”
Verhagen belichtte daarna de noodzaak van lastenverlichting. “Die staatsschuld moet omlaag. We kunnen de toekomstige generaties niet blijven opzadelen met onze schulden. Daarnaast is lastenverlichting goed voor de economie en de werkgelegenheid.”
CDA wethouder Eppe Beimers van Financiën vertelde ten slotte dat de gemeentelijke Onroerend Zaak Belasting (OZB) dit jaar in Leidschendam Voorburg niet verder stijgt dan het inflatiepercentage. “Mede door het solide beleid van het CDA hebben we de financiën in onze gemeente goed op orde,” aldus Beimers.