Remedial teaching Cda, Vvd, PvdA

CDA, VVD en PvdA: Beslissing over Remedial teaching wordt uitgesteld.
De geldstroom voor remedial teaching op de basisscholen in Leidschendam Voorburg wordt voorlopig niet verminderd. Dat is het gevolg van een motie die door CDA, VVD en PvdA gezamenlijk wordt ingediend in de raadsvergadering van 1 februari. Door de indiening van deze motie onderstrepen deze drie partijen nog eens het belang van remedial teaching voor groepen van kinderen en de noodzaak hier voldoende geld voor uit te trekken.
De fracties van CDA.VVD en PvdA spreken in de raadsvergadering van 1 februari a.s. in een gezamenlijke motie de wens uit om de extra gemeentelijke middelen (bovenop de Rijksnorm) voor remedial teaching, ter hoogte van E 202.375 vooralsnog te behouden voor het basisonderwijs in Leidschendam Voorburg. Dit geld vloeit dan nu niet terug naar de algemene middelen, zoals het college van B en W voorstelt.
Tegelijk vragen de drie partijen de scholen een plan te maken waarin deze aangeven welke activiteiten moeten worden ontplooid op het terrein van RT.
Schooldirecties en ouders van basisschoolkinderen in Leidschendam Voorburg toonden zich recent bezorgd over het door hen gevreesde verlies van remedial teaching op de scholen. Daarvan was echter gelukkig geen sprake, elke school had en heeft daarvoor middelen op grond van de rijksvergoeding. Het is nooit de bedoeling geweest die rijksnorm aan te tasten.
CDA, VVD en PvdA willen met hun motie aangeven dat zij remedial teaching onmisbaar vinden voor het basisonderwijs. Met dit uitstel geven partijen ruimte voor het ontwikkelen van een goed activiteitenplan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margot Dûermeijer (CDA), Gerard Heetman (VVD), Henk Knoester (PvdA)