Vastentijd…het moment voor uw steun

Op aswoensdag 9 februari begint de vastentijd en dus ook de Vastenactie campagne 2005. Tijdens deze campagne wordt zes weken lang actie gevoerd voor de Maasai in het bisdom Arusha, Tanzania. De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken, verschil in eigen leven en in het leven van minder bedeelden. De Vastenactie laat zich inspireren door medemensen in het Zuiden, mensen die zich inzetten voor een toekomst van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Maasai in het noorden van Tanzania worden in hun bestaan bedreigd door gebrek aan grond educatie en schoon drinkwater. Voorheen trokken zij altijd rond met hun vee maar door de opkomst van toerisme en grootschalige landbouw,wordt hun leefomgeving steeds kleiner, zij richten zich dan ook steeds meer op kleinschalige landbouw Tijdens trainingen leren ze over duurzame landbouw technieken en hoe ze hun producten af kunnen zetten op lokale markten. Speciale aandacht is er voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, door vrouwengroepen op te richten en meisjes te stimuleren naar school te gaan. Verder zetten de Maasai zich in voor het aanleggen en onderhouden van schoon en veilig drinkwater. Vastenactie steunt vele kleinschalige duurzame projecten als deze in de derde wereld. Alle projecten zijn opgezet door de mensen zelf. Tot Pasen kunt u Vastenactie overal in het land tegenkomen; zo worden sponsortochten, collectes, solidariteitsmaaltijden en andere evenementen ten bate van de projecten van Vastenactie georganiseerd. Vorig jaar lever de actie geheel gedragen door 30.000 vrijwilligers in totaal 6.7 miljoen euro op. Onze bijdrage vanuit Stompwijk bedroeg € 3.422,92, een mooi bedrag dat door giften in allerlei vormen bijeen is gebracht, onze hartelijke dank hiervoor. Ook dit jaar hebben wij weer activiteiten op het programma staan, zoals de vasten maaltijden, op school de vastendoosjes en het u bekende vasten zakje wat in deze weken bij u wordt thuis bezorgd, en weer opgehaald. De vastenmaaltijden houden wij op 16 februari, 2 maart en 16 maart, bij Kees Luiten in de zaal bij Schreuder kantoor machines, volg de pijl naar beneden. De aanvang is steeds om 18.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij Annie van Rijn, tel. 5802059 en Antoon van Santen 5804342. Zoals gebruikelijk een soepkom met bestek en een drinkglas meebrengen, voor de maaltijden wordt gezorgd, aan het einde gaat er een doos rond waarin u uw gave kunt deponeren. U bent van harte welkom .