Vormsel op 28 mei

Ook dit jaar kunnen kinderen die dit willen weer het Heilig Vormsel toegediend krijgen. Het toedienen van het vormsel vindt plaats op zaterdag 28 mei en bisschop Van Luyn komt het hoogst persoonlijk toedienen. De kinderen van groep 8 van de Maerten van der Velde school krijgen persoonlijk bericht. Kinderen, die niet naar groep 8 van de Maerten van den Velde school gaan en wel aan het vormselproject mee willen doen, worden verzocht om een briefje met hun naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer in te leveren op het parochiesecretariaat. Wij nemen dan contact met je op. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk contact opnemen met ondergetekende. Marianne Turk, Tel. 071 5809367