Vroege bloeiers en historie

Op woensdag 9 februari verzorgen Monique van den Broek en Geke Verspui namens het IVN, vereniging voor natuur en milieueducatie afdeling Den Haag en de Stichting Bomen Over Leven een gezinswandeling op het prachtige landgoed Clingendael in Wassenaar. Eeuwen geleden hebben de eigenaren op dit landgoed uitheemse bomen geplant zoals moerascypressen, tulpenbomen en notenbomen. Tijdens deze excursie gaan volwassenen en kinderen samen met de gidsen op zoek naar de oudste en de dikste boom op het landgoed. In de wintermaanden lijken bomen niet zo spectaculair, maar juist dan is het leuk de vormen ervan goed te bekijken. In ieder geval kunnen we de bomen proberen te herkennen aan de knoppen. En…wie is de eerste die de sneeuwklokjes en de winteraconieten ontdekt? Er wordt niet alleen gelet op vroege bloeiers, waaronder diverse stinzenplanten, maar er wordt ook verteld over de boeiende historie van dit landgoed. Een uitgelezen excursie voor liefhebbers van natuur en cultuur, leuk en leerzaam voor ouders en kinderen.
Start om 14.00 uur bij het hek, hoofdingang Wassenaarseweg (naast het ANWB kantoor), eindpunt bus 18. Honden aan de lijn. Betaald parkeren. Deelname is gratis. Aanmelden: zo spoedig mogelijk via: gekeverspui@planet.nl Meer informatie over de natuuractiviteiten van de stichting Bomen Over Leven en het IVN Den Haag is te vinden op: www.bomenoverleven.nl en www.ivndenhaag.nl