Gemeentevergaderingen

Openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 21 februari om 19.30 uur
Openbare vergadering van de commissie Openbaar Gebied op dinsdag 22 februari om 19.30 uur
Openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken op woensdag 23 februari om 19.30 uur
Deze vergaderingen vinden plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg.