Digitale loketten

Leidschendam Voorburg twee digitale loketten rijker
Op maandag 21 februari heeft wethouder Beimers (financiën) het startsein gegeven voor twee nieuwe digitale loketten die via www.leidschendam voorburg.nl te bereiken zijn. Het gaat hierbij om een WOZ loket en een subsidieloket. Bij het WOZ loket kunnen inwoners alles vinden over de Wet Waardering Onroerende Zaken. Een onderwerp dat binnenkort weer actueel is aangezien de aanslagen op 23 februari weer op de mat bij de inwoners vallen. Het subsidieloket gaat echt open op 8 maart, maar tijdens de presentatie lichtte Beimers alvast een tipje van de sluier op.

WOZ LOKET
Het WOZ loket heeft alles te maken met de Wet waardering onroerende zaken. Deze wet schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De vastgestelde waarden worden door de gemeente gebruikt om de onroerende zaakbelastingen (OZB) te bepalen. “De ervaring leert ons dat de WOZ beschikking en de daaropvolgende OZB aanslag veel vragen oproepen bij mensen. En waarschijnlijk is het aantal mensen met een vraag groter dit jaar, aangezien in Nederland de woningen flink in waarde zijn gestegen”, aldus wethouder Beimers. “Vaak willen inwoners weten hoe de gemeente tot een bepaalde waarde is gekomen en vragen daarom het taxatieverslag op. Voorheen kon men met vragen of voor het inzien van het taxatieverslag alleen tijdens openingstijden bij de gemeente terecht. Vanaf vandaag kan dat continue via het WOZ loket, dat in nauwe samen werking met het bureau Oranjewoud is opgezet.”

Digitaal inzien taxatieverslag
Op het WOZ loket kunnen inwoners van de gemeente Leidschendam Voorburg, met behulp van het aanslagnummer of sofinummer hun taxatieverslag inzien vanuit huis. Verder vindt men er alle informatie die met de WOZ te maken heeft. Aan de hand van een begrippenlijst kan men snel terugvinden wat bijvoorbeeld een onroerende zaak is. Verder vindt men op de site een rubriek “veelgestelde vragen”. En staat er op het WOZ loket een agenda die aangeeft wanneer de beschikkingen de deur uit gaan en voor welke datum eventuele bezwaarschriften binnen moeten zijn. Ook is er een aantal praktijkvoorbeelden op de site terug te vinden om het voor mensen inzichtelijker te maken wat de invloed van de WOZ zou kunnen zijn op hun persoonlijke situatie.

Subsidieloket: vanaf 8 maart online
Over het subsidieloket zegt Beimers: “De raad heeft een geheel nieuw subsidie beleidskader goedgekeurd, waarin alle regels zo objectief mogelijk staan be schreven. Toch blijft er altijd een menselijke beoordeling noodzakelijk, en daar om zijn zorgvuldige procedures nodig: we moeten immers zorgen dat we het gemeenschapsgeld eerlijk verdelen. Hoe meer eenduidigheid, hoe beter. Met het digitale subsidieloket krijgen we één centrale, duidelijke plek waar alle informatie over subsidies te vinden is. De opening vond ik dan ook een uitstekende gelegen heid om de komst van het subsidieloket alvast aan te kondigen, want we kunnen al een goede indruk geven van wat er allemaal te zien is.”

Begrippen, reminder service, subsidiewijzer
Alle achtergrondinformatie over het subsidiebeleid is overzichtelijk opgeborgen onder de knop “begrippen”. Van algemene uitgangspunten zoals “wat verstaan we onder een subsidie?” tot informatie voor de echte subsidiedoorzetters: het staat er allemaal op. Een kleine waarschuwing: de van zichzelf gortdroge informatie (juridische artikelen) is helaas niet makkelijk leesbaar te maken. Onder de knop “reminder service” kunnen instellingen die jaarlijks subsidie aanvragen zich aanmelden, zodat ze tijdig een seintje krijgen als zij hun jaarlijkse aanvraag moeten indienen. De wet stelt namelijk nu dat aanvragen na 15 april 2005 niet meer worden behandeld. Met andere woorden: te laat aangevraagd betekent helaas geen subsidie. De belangrijkste component van het loket is de subsidie wijzer: aan de hand van een makkelijk vragensysteem kunnen inwoners zien of hun plannen in principe in aanmerking komen voor subsidie. Alle objectieve criteria zijn hier vertaald naar vragen voor de gebruiker. Beimers legt uit waarom: “De meeste subsidies komen voort uit “vaste” subsidierelaties van de gemeente. Maar er zijn ook projectenpotten om activiteiten op het gebied van sociaal cultureel werk, kunst en cultuur en sport te subsidiëren. Die aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend, en zijn voor een breed spectrum aan maatschappelijke initiatieven. Het loket is ook bedoeld om inwoners met goede ideeën ervan bewust te maken dat er voor hun idee wellicht geld beschikbaar is. Juist voor hen is ook de subsidiewijzer: online uitzoeken of een subsidieaanvraag zinvol is”. De subsidiewijzer is nog in aanbouw, maar belangstellenden kunnen alvast kijken hoe het werkt bij de inmiddels uitgewerkte subsidievoorbeelden “kunst en cultuur” en “sport”. Met het online formulier kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

Financieel én digitaal op de goede weg
Vanuit zijn functie als wethouder financiën heeft Beimers nog wel een belang rijke boodschap tot slot: “Net als alle overheden verkeert ook onze gemeente financieel in zwaar weer. We moeten knokken om de begroting aan het eind van deze collegeperiode sluitend te houden, maar we zijn op de goede weg. Over de volle breedte moet er fors worden bezuinigd, óók op het gebied van welzijns subsidies. De opening van het subsidieloket betekent niet dat we veel geld be schikbaar hebben voor subsidies, maar voor goede ideeën is hopelijk nog ruimte te vinden. Digitaal gezien zijn we als gemeente trouwens ook goed bezig: in de afgelopen tijd is www.leidschendam voorburg.nl verder doorgestegen naar plaats 5 van overheidswebsites. Hopelijk zorgen het WOZ loket en het subsidieloket ervoor dat we verder doorstijgen