Voortgang reconstructie Stompwijkseweg

Voortgang reconstructie Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat
De afgelopen maanden was de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat een veel besproken onderwerp. Een korte uiteenzetting van de historie, en de gevolgen van de besluiten van de laatste tijd is daarom op zijn plaats. De verbetering van de Stompwijkseweg – Dr. Van Noortstraat en de bereikbaarheid van Stompwijk (eventuele rondweg) spelen al langere tijd. Het gaat om ingrijpende beslissingen, die veel tijd, geld en energie vergen.

Onderzoeken
De belangrijkste verbindingweg tussen Stompwijk en Leidschendam verkeert al jaren in een slechte staat. Dat vinden alle partijen en iedereen vindt dat deze weg moet worden verbeterd. Na de evaluatie van het in 1998 aangelegde proefvak is eind 2001 besloten diverse onderzoeken uit te voeren en de mogelijke reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat definitief aan te pakken. Alle betrokkenen zijn van de voortgang op de hoogte gehouden.
De laatste voortgangsrapportage geeft aan dat er momenteel diverse onderzoeken aan de gang zijn, zoals onderzoeken naar nieuwe uitvalswegen voor de woningbouwlocatie Westeinderpolder en het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder, een eventuele fasering van de wegreconstructie, de positie van fietsers ten opzichte van zware transporten, snelheidsbeperkingen en parkeermogelijkheden, en de positie van de vele bruggen over de Stompwijksevaart. Mede op basis van die uitkomsten zal een definitief ontwerp opgesteld worden en moet een uiteindelijke keuze voor de uitvoeringsvariant worden bepaald.

Wegfunctie
Met de laatste rapportage is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit voorstel is aangehouden vanwege de plannen voor vergroting van het glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder en de bouw van enkele honderden woningen in de Westeinderpolder in Stompwijk, die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Stompwijk en de verbetering van de Stompwijkseweg. De gemeenteraad vindt, dat nu eerst moet worden onderzocht wat de functie van de Stompwijkseweg wordt, welke mogelijkheden voor de reconstructie er zijn en of er ook andere dan alleen gemeentelijke gelden beschikbaar kunnen komen. De verdere voorbereiding van de reconstructie is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de ontsluiting van Stompwijk. Burgemeester en wethouders hebben deze week de opdracht voor dit onderzoek gegeven.

Start 2007
Naar verwachting kunnen de eerste resultaten van dit onderzoek voor de zomer beschikbaar zijn. Het onderzoek naar de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat moet worden voortgezet. Burgemeester en wethouders achten een duurzame reconstructie onontkoombaar, ongeacht de toekomstige functie. Wat betreft de planning sluiten beide onderzoeken goed op elkaar aan. Volgens de huidige inzichten zal de reconstructie voorjaar 2007 van start gaan. De uitvoering duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar.