Op zondagmiddag bridgen bij bridgeclub Leidschenha

Bij bridgeclub Leidschenhage staat op zondagmiddag de deur open voor iedereen die zin heeft in een gezellige middag bridgen. Het vernieuwde en uitgebouwde bridgehome aan de Dobbelaan 1 in Leidschendam is op zondagmiddag toeganke lijk voor leden, maar ook niet leden zijn van harte welkom. Inschrijving vindt plaats vanaf 13.00 uur en de wedstrijd begint om 13.30 uur. De kosten bedragen
€ 2, per persoon. Elke bridger maakt kans op een leuke prijs. Vooraf wordt bekend gemaakt op welke plaatsen van de eindrangschikking de prijzen zullen vallen waardoor het ook voor de minder getalenteerde bridgers mogelijk is een prijs te winnen. De reguliere competitiewedstrijden bij Bridgeclub Leidschenhage vinden plaats op alle doordeweekse avonden en middagen, met uitzondering van dinsdagmiddag. Door de uitbreiding van de speelzaal kunnen er weer nieuwe leden toetreden. Om de gezellige sfeer in het bridgehome te proeven wordt aan geïnteresseerden de gelegenheid geboden driemaal gratis aan een middag of avondcompetitie deel te nemen. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Voor nadere informatie kan men terecht bij A. Groenewege, tel. 070 3203269 of op de website (www.bridgeclub leidschenhage.nl).