Bedevaart naar ’s Hertogenbosch 2005

De K.B.O. Zuid Holland organiseert in samenwerking met het Bedevaartcomité van de Commissie Pastoraal en de plaatselijke afdelingen, voor de 16e keer op dinsdag 10 mei 2005 de bedevaart naar ‘s Hertogenbosch. Wilt u hieraan deelnemen, dan geldt voor de deelnemers het volgende: de ophaaltijden liggen tussen 07.30 uur en 08.45 uur via de diverse opstapplaatsen in Zuid Holland. Thuis komst ongeveer 21.00 / 21.30 uur. Dagprogramma bestaat uit: 1x koffie met appelgebak, eucharistieviering in de St. Jans Kathedraal, Lof in de St. Jans Kathedraal en een driegangen diner in motel Nuland. U kunt zich tot uiterlijk
1 april 2005 opgeven bij de secretaris A.v.Santen, tel. 071 5804342 na 19.00 uur. De kosten voor deelname blijven gelijk aan 2004 en bedragen € 37.50 p.p., te voldoen bijopgave van deelneming aan de bedevaart. Bij de centrale opstapplaatsen worden alleen groepen van meer dan 10 personen opgehaald. Bij minder dan 10 deelnemers worden deze bij andere opstapplaatsen ingedeeld. Met vriendelijke groet,
A.van Santen