Broeikaseffect: bedreiging of bedrog?

Het broeikaseffect is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. We kennen inmiddels de verhalen over de bedreigingen voor de aarde en haar bewoners. Als wij onze leefstijl niet veranderen zullen natuurrampen ons ten deel vallen. In de jaren zeventig schudde de Club van Rome ons reeds wakker, in de jaren tachtig gevolgd door berichten over zure regen en stervende bossen. Al veel eerder joeg schrijfster Rachel Carson ons de stuipen op het lijf met haar boek Silent Spring. Hoewel veel wetenschappers de geuite bezorgdheid delen, zijn er ook geluiden te horen van hen die alle waarschuwingen ernstig in twijfel trekken. Een voorbeeld is de journalist Karel Beckman. In 1992 schreef hij het boek met de veelzeggende titel: Het broeikaseffect bestaat niet. De Stichting Bomen Over Leven mengt zich in de discussie, met een prikkelende stelling: Broeikaseffect, bedreiging of bedrog? Aan de hand van een aantal vragen kunnen mensen hun mening geven over dit onderwerp. Een van die vragen is of men van natuurorganisaties verwacht dat deze hun achterban aansporen tot het kiezen van een meer duurzame leefstijl. Dit doen, kan leden kosten. En minder leden betekent minder inkomsten, vaak ook minder subsidie. Een dilemma, dus. Op de website van de Stichting, www.bomenoverleven.nl worden de vragen aan de bezoekers van de site gepresenteerd. Door middel van een e mailbericht kan men reageren.