Leidschendam-Voorburg de boer op met visie

Wethouders, ambtenaren en de burgemeester toeren van 8 maart tot en met 24 maart met een bus door de gemeente. Op deze manier wil het college zijn toekomstvisie aan de inwoners presenteren en hun de mogelijkheid geven hierop te reageren. De officiële inspraak loopt tot en met donderdag 31 maart. Tijdens deze periode ligt de toekomstvisie ter inzage bij de gemeentelijke Servicecentra en bij de bibliotheek in Stompwijk. Ook kan men digitaal reageren via www.leidschendam voorburg.nl . Vanaf eind 2003 hebben ongeveer duizend inwoners van Leidschendam Voorburg een bijdrage geleverd aan ´Blik op Leidschendam Voorburg´ (BOL), het traject om tot de toekomstvisie te komen. Uit alle reacties heeft het college keuzes en afwegingen gemaakt. Dit heeft samengevat de volgende toekomstvisie opge leverd: ´Wij kiezen voor een aantrekkelijke, groene woonstad met een evenwichtige bevol kingsopbouw. En wij werken aan een ambitieuze, moderne gemeentelijke overheid die ten dienste staat van de eigen bevolking en die gericht is op regionale samenwerking.
´Ruimte voor Mensen
Uit de toekomstvisie blijkt dat Leidschendam Voorburg haar inwoners graag de ruimte geeft. Niet alleen ruimte om te wonen en te leven maar ook ruimte voor hun mening. Daarom kiest de gemeente als slogan bij de visie voor ´Ruimte voor Mensen´. Tijdens de inspraakperiode zoekt de gemeente de inwoners op met de ´Ruimte voor Mensentour´. Dit gebeurt met een touringcar, die van 8 tot en met 24 maart alle twaalf wijken van de gemeente aandoet. Bezoekers kunnen persoonlijk een toelichting krijgen van ambtenaren en collegeleden op de toekomstvisie. In de bus staan laptops waarop inwoners de visie kunnen inzien en er eventueel een reactie op kunnen geven. Reageren in de bus kan ook met een papieren reactieformulier. De gemeenteraad zal de visie uiteindelijk vaststellen. Tijdens de bustour zijn af en toe raadsleden aanwezig, zodat zij uit de eerste hand de reactie van de inwoners op de toekomstvisie kunnen horen.
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 16 maart a.s. maakt de bus een ´tussenstop´ bij het Dr. Neherleboratorium, Sint Paulusstraat 2 4 in Leidschendam. Daar vindt van 19.30 tot 22.00 uur een inloopbijeenkomst plaats, waar burgemeester Van Haersma Buma de toekomstvisie persoonlijk nog een keer uitlegt. Bij de informatiebijeenkomst zijn ook andere leden van het college aanwezig.