Vlietlanden

In de bijna vaste rubriek over de bouwplannen in recreatiegebied Vlietland wil ik graag namens de SP even een reactie geven op de vorige bijdrage van de heer Carpentier Alting.
Inderdaad heeft de SP het initiatief genomen voor de oprichting van de Vereniging Vrienden van Vlietland en daar heeft de SP ook geen geheim van gemaakt. We hebben dat initiatief met diverse, niet partijgebonden, personen genomen vanwege onze bezorgdheid over een aantal ontwikkelingen in het gebied. Echter, al vlak na de oprichting heeft de SP zich uit de vereniging terug getrokken en varen we inmiddels beiden onze eigen koers in de strijd tegen de bouwplannen van Vlietland. Daarbij verspreiden we als SP geen misleidende mededelingen, maar leggen we juist uit wat de gevolgen zijn die achter de mooie woorden van de directeur van de BV Vlietland schuil gaan. Enige bescheidenheid zou de heer Carpentier Alting overigens wel sieren. Als lid van de kamercentrale Zuid Holland Noord van de VVD en als campagneleider van de VVD bij de Statenverkiezingen van 1999 en 2003, blijkt hij een prominente VVD er. Tel daarbij op het feit dat het het VVD kamerlid Verbugt was die via een motie bebouwing van Vlietland mogelijk maakte en dat het de toenmalige VVD wethouder Dwarshuis was die het plan door de gemeenteraad loodste. Dat alles maakt het continue wijzen naar de SP erg ongeloofwaardig, en als afleidingsmanoeuvre een mislukte poging.
Bart Vermeulen, SP Zuid Holland