‘Ik wil mensen in hun kracht zetten’

‘Ik wil mensen in hun kracht zetten’
Gera Vermaas

Er zijn vele manieren om je leven in te richten, maar het kan geen kwaad om te leren jezelf te zien zoals je bent. Een mens moet zijn kwaliteiten kennen en benutten. Gera Vermaas is daar stellig over en ze spreekt uit ervaring want zij begeleidt dagelijks mensen die om welke reden dan ook worstelen met wie ze zijn en het leven dat zij leiden.

Gera is gespecialiseerd in lichaamsgerichte psychotherapie. Ze woont in de pastorie en heeft daar ook haar praktijk en het training en coachingbureau Kern & Werk. Gera zegt van zichzelf dat ze eigenlijk vanaf haar derde tot aan vandaag op school heeft gezeten. En inderdaad, afgaande op het aantal studies dat ze heeft gevolgd, mag je concluderen dat ze niet iemand is die na de middelbare school nooit meer een boek heeft opengeslagen. Gera studeerde een aantal jaren psychologie, verdiepte zich in massage, energiewerk, lichaamswerk en meditatie. Verder volgde ze verschillende opleidingen die allemaal gericht zijn op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens zoals Holistic Pulsing, lichaamsgerichte psychotherapie, traumaverwerking, RET en systemisch werken. ‘Het bewustzijn’ dat is haar universum.

De samenwerking tussen lichaam en geest, daar gaat het om?
‘Het is fascinerend om te zien hoe ingrijpend die twee elkaar beïnvloeden. Iedereen ontwikkelt in zijn leven overtuigingen en patronen waarmee hij vorm geeft aan zijn leven en werken. Maar heel veel mensen leren zichzelf om wat voor reden ook patronen aan die eigenlijk niet passen bij het wezen dat ze in de kern zijn. Het begint al op jonge leeftijd. Als kind moet je aan bepaalde verwachtingen voldoen om de goedkeuring te krijgen van je ouders en de leraar op school. Maar ook als volwassene worden er eisen aan je gesteld tijdens je studie, op je werk en in je gezin. Het geeft niks om jezelf aan de situatie aan te passen, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Maar als er teveel verschil is tussen datgene wat je in de kern bent en datgene wat je jezelf in de loop der jaren als overlevingsstrategie hebt aangeleerd dan gaat het wrikken. Dan ga je spanning opbouwen in zowel je hoofd als in je lichaam. En als dat maar lang genoeg duurt, schuift de boel uit evenwicht en raak je overspannen of depressief. Met een beetje pech kunnen daar allerlei lichamelijke klachten bij ontstaan.
Het pijnlijke van zulke ontwikkelingen is dat de persoon in kwestie het gevoel krijgt dat hij nergens tot zijn recht komt; niet in zijn werk noch in zijn privé leven. Hij rolt van het ene conflict in het andere. Zoiets is fnuikend. De persoon in kwestie gaat ernstig aan zichzelf twijfelen, voelt zich ontevreden en onmachtig en op den duur voelt hij zich nergens veilig meer.’

Welke behandeling laat je daar op los?
‘Wat ik wil is mensen in hun kracht zetten. Ik handel vanuit de overtuiging dat ieder mens zijn eigen unieke mogelijkheden heeft. Wat ik mijn cliënten probeer te leren, is nuchter en kritisch naar zichzelf te kijken. Ik ga met ze op zoek naar wat werkelijk belangrijk voor ze is, wat hun kwaliteiten zijn, hun doelen en wensen in het leven. Ik help ze om oude gewoontes en aangeleerde patronen los te laten en te varen op hun eigen wijsheid en oorspronkelijkheid. Het gaat erom dat iemand zichzelf respecteert en accepteert. Ik zie heel vaak dat bepaalde overlevingspatronen die iemand zich heeft eigen gemaakt zich op den duur tégen hem keren. Dan kan het enorm verhelderend zijn om eens wat aan zelfonderzoek te doen. Dat proces begeleid ik, net zolang tot hij of zij niet langer vindt dat ’ie anders moet zijn. Het is een soort ontdekkingstocht met vaak verrassende ontdekkingen. Het mooie is dat iemand die zichzelf waardeert om wie hij in wezen is, bergen kan verzetten. Ik leer mensen te vertrouwen op wat er letterlijk en figuurlijk uit hun hoofd en lichaam naar boven borrelt.’

Wie melden zich bij jou aan voor hulp?
‘Ik krijg in mijn praktijk mensen uit het bedrijfsleven, artsen, begeleiders, therapeuten, maar ook mensen zoals jij en ik. Problemen op het werk of in het gezin, alles komt mijn deur voorbij. Hele families soms.’

Zijn we in wezen allemaal tobbers?
‘Nee, dat zijn we niet. Maar we zijn wel geneigd ons te veel te voegen naar anderen, naar omstandigheden. Dat kunnen we wel doen hoor, maar het moet niet je fundamenten aantasten.
Er speelt nog iets belangrijks mee. We zijn veel meer met anderen en ons verleden verbonden dan we ons bewust zijn. Ieders oorsprong ligt in zijn directe familie en die familie heb je voor het leven; daar zijn we het meest mee verbonden. Ons geluk, onze problemen en successen, zijn in hoge mate afhankelijk van onze plaats in het ouderlijk gezin. Die bepaalt in grote lijnen de plaats die we innemen in ons latere leven. We bewegen ons in systemen. Naast de familie hebben we te maken met het systeem waarin we werken, sporten, hobby’s beoefenen, vrijwilligerswerk doen enzovoorts. Het is belangrijk dat je je in die systemen gewaardeerd voelt om wie ze bent.
Daarnaast is het zo dat ieder mens met verdriet te maken krijgt. Met tragische ongevallen, ernstige ziektes, misschien met echtscheiding of het overlijden van iemand waar je van houdt. Mensen torsen dikwijls enorme lasten met zich mee. Dat kost enorm veel energie. Het geeft me veel voldoening dat ik mensen kan helpen die last te dragen en hun energie weer te laten stromen.’
‘Maar therapie kan ook zinvol zijn voor iemand die met minder aangrijpende voorvallen geconfronteerd wordt. Vergelijk het met de druppel die een steen uitholt; als de ene narigheid de andere opvolgt dan slijt een mens daarvan. Een paar goede sessies en de mens veert weer op. Ik stimuleer mijn cliënten zich telkens af te vragen “word ik sterker van deze gedachten of word ik er zwakker van”. We kijken niet altijd even kritisch naar ons eigen gepieker en als je dat wilt ombuigen dan kan de vraag of je sterker of zwakker wordt van je eigen gedachten je een aardig eind op weg helpen. Vooral als je durft te handelen naar het antwoord.’

Wat motiveert jou?
‘Ik heb zelf heel sterk het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wat je met het blote oog kunt waarnemen. Ik ben christelijk opgevoed en ik vraag me dikwijls af wat ik te doen hier op aarde. Ik merk dat velen net zoals ik op zoek zijn naar zingeving.
Wat ik ondertussen heb ervaren, is dat alles wat je overkomt in het leven zin heeft. Toeval daar geloof ik niet in. Ik voel heel sterk dat bepaalde gebeurtenissen niet voor niets op je pad komen. Het duurt soms even voor je de route herkent maar als je ervoor openstaat, merk je dat het klopt. Bepaalde dingen zijn gewoon voorbestemd. Niet dat ik vind dat je dus alles maar op zijn beloop moet laten. Nee, je moet zelf sturen in je leven. Inpluggen en meedrijven kan iedereen. Maar de dynamiek herkennen die aan je leven ten grondslag ligt en je kwaliteiten aan de oppervlakte brengen en daarmee werken, dat is een kunst apart. Dat is waar ik mensen graag bij help. Ik wil mensen in hun kracht zetten. Ik wil ze laten bruisen.’

Thea Ambagtsheer