Loco-burgemeester bevestigt:

“In de gemeente gaan (financiële) belangen voor boven (maatschappelijke) waarden”
Dit bevestigde wethouder Beimers van de gemeente Leidschendam Voorburg naar aanleiding van een vraag van een van de leden van het actiecomité Vrienden van Stompwijk. Wethouder Beimers viel in voor burgemeester Van Haersma Buma, die door ziekte afwezig was. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam Voorburg toeren deze weken met een bus langs diverse wijken van de gemeente om het beleid tot de jaren 2020 kenbaar te maken. Met deze campagne proberen zij hun burgers te betrekken bij hun visie onder het motto “Gemeente geeft mensen de ruimte”. Op 19 maart was het de beurt aan Stompwijk. Dit dorp kent inmiddels de visie van de gemeente en verzet zich met hand en tand tegen het voorgenomen beleid om 350 woningen te bouwen in de Westeinderpolder, puur bedoeld om hieruit geld te genereren voor de sanering van verspreid liggend glas. Vrienden van Stompwijk hebben afgelopen week langs de route die de bus zou rijden de nodige posters uitgedeeld, met het verzoek aan de Stompwijkers om deze zichtbaar voor de ramen op te hangen.Op de poster werd ingespeeld op het motto van de gemeente, namelijk: “Gemeente ontneemt Stompwijk de ruimte”, doelend op de 14 ha. groen die nu ingeleverd moet worden om 7 ha. glas te saneren. Zaterdagmorgen vroeg constateerden we dat aan onze oproep op een fantastische wijze gehoor is gegeven. Bijna op alle ramen was de poster te zien. Stompwijkers, dank hiervoor! Om half elf zaterdagmorgen togen we met een afvaardiging van de Vrienden van Stompwijk naar de bus bij het sportcomplex. Helaas kregen we daar te horen dat de Burgermeester zelf niet aanwezig was door ziekte. Het werd daardoor een half uurtje wachten op de wethouder. In onze speech gingen we in op de toekomstvisie die de Gemeente nu presenteert en hebben we nogmaals aangehaald, dat de gemeente Leidschendam Voorburg al verleden jaar de toekomstvisie van Stompwijk (opgesteld door de Dorpsraad) heeft gekregen en daar niets mee heeft gedaan. Hoe geloofwaardig ben je dan wanneer je nu je eigen plannen komt promoten? Na de speech is alsnog de Toekomstvisie van Stompwijk juni 2004 overhandigt met de mededeling, dat deze misschien nog van waarde kan zijn bij de visie die de gemeente nu voor ogen staat. Tevens overhandigden wij de genoemde poster welke wij hebben laten plastificeren, zodat deze langer mee kan gaan. Het verzoek was om deze op de werkkamer van de burgemeester op te hangen. In de reactie zei de heer Beimers dat hij de manier van actievoeren wel kon waarderen. De gemeente vindt de financiële dekking van de glassanering het belangrijkste argument van de voorgenomen bouwplannen, ongeacht maatschappelijke waarden als de aantasting van het groen en de vraag of er überhaupt behoefte is aan woningbouw in deze omvang. Woningen zijn in deze aantallen echt niet nodig in Stompwijk, maar het is de enige manier om geld te genereren, gaf hij volmondig toe. En wanneer dit resulteert in een stuk minder Groene Hart én Stompwijk hiervan de dupe wordt, is dit niet anders. De wethouder gaf onomwonden aan dat Stompwijk zelf om huizen en voorzieningen heeft gevraagd. Die krijgen zij nu. De Vrienden bestrijden deze stelling, zoals de wethouder het nu brengt. Het klopt dat de Dorpsraad heeft aangedrongen op woningen en voorzieningen, maar niet in de aantallen zoals nu genoemd worden. Daarnaast is de glastuinbouwsanering nooit het uitgangspunt geweest om deze woningen neer te zetten. De Vrienden verzetten zich dan ook tegen de stelling van de wethouder. Vrienden van Stompwijk hopen dat met het overhandigen van de Toekomstvisie Stompwijk, de gemeente bereid is tot een dialoog. Wanneer u de speech wilt lezen, is die te vinden op de site van de Vrienden: www.vriendenvanstompwijk.nl. Wij vonden het een zeer geslaagde actie, mede door de medewerking van alle bewoners langs de route. Jullie hebben massaal laten zien achter onze doelstellingen te staan. Dank,
Vrienden van Stompwijk