Niet voor maar door de inwoners

Geachte lezers,
In de Dorpsketting van 14 maart doet de heer Thierry u als toehoorder verslag van de raadsvergadering, waarin gelukkig werd besloten dat u invloed kunt blijven hebben op het gemeentelijke beleid ten aanzien van Stompwijk via uw Dorpsraad. Dat de heer Thierry in het politiek gedoe tijdens de raadsvergadering een beetje de weg kwijt is geraakt kan ik hem niet kwalijk nemen. Zelf zou ik overigens ook hebben vermeld dat ik naast toehoorder als vervangend commissielid deel uit maakte van de fractie van Gemeentebelangen, maar dat is zijn keus.Wat ik hem echter wel kwalijk neem is dat hij de suggestie wekt alsof de D66 fractie plotseling voor het behoud van de Dorpsraad zou zijn om daarmee bij u goede sier te maken. Dit is pertinent onjuist en daarom wil ik bij uitzondering hierop in uw Dorpsketting reageren. Dit kan ik denk ik het beste doen door hieronder te citeren wat D66 over invloed van de wijken al sinds jaar en dag in haar verkiezingsprogramma heeft staan. D66 ziet dat mensen zich nauwelijks nog herkennen in de gemeentelijke politiek We horen nog te vaak: “Ze zijn één keer wezen praten en daarna hebben we ze nooit meer gezien!”. Dat moet anders. Zoals gezegd moet de gemeente haar inwoners meer vertrouwen en verantwoordelijkheden geven. De wijze waarop het overleg in de wijk vorm moet krijgen (via wijkvereniging, wijk platform, of via het dorpsraadmodel zoals in Stompwijk), hangt af van waar de wijkbewoners zich het beste bij thuis voelen. Ik hoop hiermee u in ieder geval de juiste feiten te hebben gegeven en laat het trekken van een conclusie als echte democraat graag aan u over.
Jerome Schellings, raadslid voor D66