parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079-3422906
e-mail: info@cuo-zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 23 maart 9.00 uur: geen viering maar Kruisweg met groep 4
voorganger: pastoor v d Plas
13.30 uur: kerkschoonmaak
Donderdag 24 maart, Witte Donderdag 10.00 uur: eucharistieviering met parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg m.m.v het Parochiekoor,
voorganger mevr. Riet v.d. Ham
Zaterdag 26 maart 19.00 uur: Paaswake m.m.v. het E.M.S. koor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zondag 27 maart Pasen 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 28 maart 11.00 uur eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas

Kerkschoonmaak: De kerkschoonmaak vindt plaats op woensdagmiddag
23 maart, aanvang 13.30 uur
Gebedsintenties

Zaterdag 26 maart 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch, Bert de Jong,
Lena de Jong -v.d. Geest, overleden ouders Klijn Lexmond, Jan Ammerlaan, overleden ouders Wortman- v.d.Ven, overleden ouders van Santen- Onderwater, Elisabeth Maria Lelieveld- van Veen, Kees de Jong, overleden ouders
van Boheemen -v.d. Krogt, Jaap Olsthoorn, Riet Hilgersom -van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer- Kasbergen, Cisca v.d. Helm- Mensen, Jeanne de Groot-Pannebakker, Joop van Geijlswijk Jr, Martien van Leeuwen, Corrie Luiten- Waaijer, Piet v.d. Kroft, Leen van Bohemen, Joop Olyhoek
Zondag 27 maart 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Kees van Dijk, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg -v.d. Lubbe, Arie en Rika van Santen- Verhagen, Aad Waaijer, Kees en Koos de Groot, Cornelis en Piet Olijhoek, Elisabeth van Veen -Bentvelzen, Albertus v.d. Voort, Eric van Beek
Magda van Santen- van Paassen, Theodorus van Veen, Antonia van Veen-
van Santen, Joop Otto, To Otto-Droogh, Reinier Wensveen, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer -Caspers, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm-Stijnman, Petronella van Rijn- Hoogeveen, Theodorus Lexmond,
John Knebel, Wim v.d. Helm, Gerard van Steekelenburg, Corrie Verhagen,
Ans Luiten, Wilma v.d. Horst- de Koning, Kees van Santen, Joop van Geijlswijk Jr, Martien van Leeuwen, Corrie Luiten- Waaijer, Piet v.d. Kroft,
Leen van Bohemen, overleden ouders Turkenburg- v.d. Kroft, Nic van Santen

24 maart 25 maart
lector: T. Hilgersom T. Hilgersom
communie-uitdeelhulp: R. Odijk L. Turkenburg
koster: A. Hilgersom A. Hilgersom
26 maart 27 maart 28 maart
lector: geen T. Hilgersom J. Havik
communie-uitdeelhulp: M.Turk /T. Hilgersom A. Luk J. van Rijn
koster: A.v. Santen/F. v.Santen A. Hilgersom \A. Hilgersom

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Donderdag 24 maart Christus Dienaar 19.00 uur: witte donderdag
Emmaus kapel 15.00 uur: viering
Vrijdag 25 maart Christus Dienaar 15.00 uur: kruisweg
Emmaus kapel 16.30 uur: kruisverering
St. Jan 19.00 uur: kruisverering
Zaterdag 26 maart Christus Dienaar 21.30 uur: paaswake
Zondag 27 maart Christus Dienaar 9.00 uur: pasen gezinsviering
St. Jan 9.30 uur: pasen hoogmis
Emmaus kapel 9.30 uur: gezongen eucharistieviering
Maandag 28 maart Christus Dienaar 9.30 uur: gezongen viering

Beste parochianen / dorpsgenoten
Zaterdag 26 maart om 19.00 uur zingt het E.M.S. koor tijdens de Paaswake. Onze voorganger is pastoor v.d. Plas. Komt u allen om samen te bidden, te zingen en te luisteren?
Wij wensen u een Zalig Pasen toe E.M.S. koor