Bewoners zijn het meer dan zat……

Bewoners aan de Stompwijkseweg hebben al heel veel gesprekken met het gemeentebestuur achter de rug over de overlast van het zware verkeer en de slechte kwaliteit van de weg. Wethouder Dwarshuis, v.d.Meule en v.d.Brugge hebben hen aangehoord, brieven zijn er geschreven naar het ministerie, onderzoeken door ingenieursbureaus worden uitgevoerd, maar na vier jaar zijn zij nog niets opgeschoten. Intussen is de weg erbarmelijk slecht geworden. Vorige week is echter onze grens bereikt. Leo Halverhout heeft radio West en TV West op bezoek gehad en een afspraak gemaakt met wethouder Zwartepoorte. Zij wilde graag met de bewoners in gesprek en tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het oude café de “Drie Molens”deed zij, samen met collega wethouder Beimers, de volgende toezeggingen;
· De gemeente gaat zo snel mogelijk borden plaatsen om het tractorverkeer te herinneren aan de maximum snelheid van 25 km en zal strenger optreden bij overtreding van die snelheid
· Er volgt spoedoverleg in het college, om zo snel mogelijk de weg een opknapbeurt te geven. De grote werkzaamheden laten nog zeker twee jaar op zich wachten, verder uitstel van reparaties is i.v.m. de verkeersveiligheid onverantwoord.
· Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of er asdrukbeperkende maatregelen kunnen komen en gaat bij de planontwikkeling zeker zoeken naar alternatieven voor de afwikkeling van het zware verkeer. Het heeft geen zin de weg op te knappen, als het zware verkeer de weg steeds weer kapot rijdt.
· Handhaving in het buitengebied zal stevig opgepakt worden, in de vergunningverlening zal gekeken worden naar consequenties voor het gebruik van de weg.
· Zand en grondopslag bij bedrijven in het buitengebied moet worden verboden, zodat ook de transporten heen en weer tot het verleden behoren.
· Er zal in het onderzoek ook gekeken worden naar de veiligheid voor de fietsers.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen met de heer Halverhout 06 51349674 of met wethouder Zwartepoorte 070 3009680