Afscheid meester Kees

Bij afscheid nemen denkt men aan verdriet, maar afgelopen week was hier niets van te mer ken. Het was de feestweek ter gelegenheid van het afscheid van meester Kees. Het begon alle maal met een musical voor de kinderen, opgevoerd door de leerkrachten. De rollen waren dus omgedraaid. Vanaf het toneel was goed te zien hoe spannend het was voor sommige kinderen, hoe ze hun eigen juf herkenden en bovenal hoe ze genoten van dit alles. ’s Avonds was het voor de overige belangstellenden, gepresenteerd door de u nog welbekende meester Jan. Hij heeft 26 jaar met meester Kees samengewerkt. Aan het eind van de musical had meester Kees ook een rol toebedeeld gekregen, wat hij bij aanvang van het stuk nog niet wist. Op het meest spannende moment werd de scène onderbroken om een nieuwe kapitein Bonkepoot op het toneel te krijgen. Het moest toch iemand zijn die de musical wel een beetje kende en er bleef niets anders over dan dat Kees Havik op het toneel verscheen om de rol invulling te geven. Hij werd omgekleed en met het boekje in de hand vervulde hij zijn rol glansrijk. Het was voor ieder een fantastische ervaring en niet in de laatste plaats voor Kees zelf. Na afloop achter de coulissen gaf hij nog eens aan hoe leuk en verrassend hij dit vond. Ronduit geweldig. Het aanbieden van het cadeau van de leerlingen, een reischeque, en het onthullen van het Kees Havikplein, werd zeer kleurrijk door alle ballonnen. Mooi weer, dus ieder kon zonder jas met de ballonnen naar buiten. Bijzonder hoor dat een ballon, gevuld met heliumgas, alsmaar de lucht in wil. Zo hier en daar vloog er al een weg. Bij het aftellen om het naambord te onthullen werden de ballonnen al losgelaten, iets te vroeg maar dat kon de pret niet drukken. Alle ballonnen zijn voorzien van een kaartje waar de kinderen een wens op hebben geschreven zodat, wanneer de vinder het kaartje terugstuurt, meester Kees nog weken post zal krijgen met gelukwensen van kinderen. Klap op de vuurpijl was het circus. De hele dag werd er geoefend, geschminkt, geplakt en gegoocheld en bellen geblazen, zo groot dat je zelf in de bel kon staan. Het werd op twee locaties uitgevoerd, zowel op school als in de sporthal. De onderbouw begon met het oefenen van de acts in de sporthal. Er was van alles op het gebied van jongleren, fietsen,balanceren, op een bal lopen, koord dansen, bordjes laten draaien op een stokje etc. etc. Alles wat je bij een circus maar bedenken kunt. Materiaal in overvloed! Het was een groot feest en het laatste half uurtje waren er ouders als publiek. Tegelijkertijd kon de bovenbouw schminken, bellen blazen en goochelen. Velen hebben zichzelf in een zeepbel gezet, goocheltrucs gemaakt en geleerd. Even lekker lunchen in het zonnetje en ’s middags werd het omgewisseld; bovenbouw naar de sporthal en de onderbouw in de school aan de slag. Een afscheid kan niet zonder receptie, vooral woensdag was het erg druk. Velen lieten hun blijk van waardering zien en het was een soort van reünie, oud leerlingen die ineens een oude juf of meester van jaren terug zagen. Waar ze eerst zo tegen op keken (letterlijk en figuurlijk) waren de rollen nu omgedraaid. Nu groot en volwassen, zagen zij de meestal wat kleinere grijze en soms gerimpelde leerkrachten van toen langslopen om ook Kees de hand te schudden. Deze week was alleen mogelijk door hulp van U. Veel ouders hebben bij de festiviteiten geholpen, op allerlei manieren, maar ook de leerkrachten hebben hard gewerkt, in een drukke periode waarin rappor ten en rapportgesprekken plaatsvonden. Petje af!!!! Onze dank gaat ook uit naar de beheer ders van het Blesse Paard waar wij de musical konden opvoeren. Al met al was het een groot feest, maar aan ieder feest komt een einde. We zullen meester Kees toch minder vaak op z’n fiets voorbij zien gaan. Gelukkig komt hij ons nog uit de nood helpen nu meester William ziek is, maar hij gaat ook zeker van het mooie weer en vrije tijd genieten. Kees, het is je gegund. Geniet met volle teugen en kom nog eens langs, wanneer je ons teveel gaat missen.
Namens de feestcommissie, Conny Hilgersom