College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Centraal Advies en Meldpunt Huiselijk geweld
Het college heeft besloten mee te doen met het regionale advies en meldpunt huiselijk geweld dat in Haaglanden bestaat. Op 24 mei 2005 tekenen Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam Voorburg hiertoe een samen werkingsovereenkomst. Er gaat dan ook een gezamenlijke publiekscampagne van start, met als belangrijkste boodschap: “Huiselijk geweld is niet normaal”. Dit besluit sluit aan bij de grote inzet die politie Leidschendam Voorburg reeds op dit punt verricht.
De belangrijkste redenen om te gaan samenwerken zijn onder meer een efficiëntere organisatie in de hulpverlening, een groter bereik onder de doelgroep en kostenbesparing.
Rotonde Meerlaan
De realisatie van een rotonde op de kruising van de Meerlaan met de provinciale weg N206 (Oosteinde Jan Koenenweg) is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders hebben de provincie Zuid Holland laten weten ak koord te gaan met de oplossing voor dit zeer onveilige kruispunt waar regelmatig letselongevallen plaatsvinden. De aanleg is gepland voor 2006. Omdat twee aan sluitingen op de rotonde gemeentelijke wegen zijn, komt de helft van de aanleg kosten (ruim drie ton) voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wet houders willen de financiering laten lopen via de subsidiemogelijkheden die voor kleine projecten zijn opgenomen in het regionale Mobiliteitsfonds. Nader ambte lijk overleg over de gevolgen van de studie naar alternatieve ontsluitingen is ook noodzakelijk.