fusie schoolbesturen

Fusie besturen openbaar en katholiek basisonderwijs komt dichterbij
De besturen van het openbare basisonderwijs en de Stichting Katholiek Onder wijs De Jakobsladder willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te gaan. Het bestuur van de Jakobsladder heeft dit gisteren besloten; het college ging ruim een week geleden al akkoord. Dit betekent dat als de gemeenschappelijke mede zeggenschapsraden (GMR) positief adviseren, beide partijen binnenkort een over eenkomst tekenen met daarin de intentie om te fuseren met ingang van 1 januari 2006. De GMR en moeten uiterlijk 15 juni hun advies uitbrengen.Met de tekening van de intentieovereenkomst begint de tweede fase van onderzoek. Als de fusie doorgaat, gaan 8 katholieke en de 5 openbare basisscholen over naar het bestuur van een nieuwe stichting. Ook het onderwijspersoneel en de schoolgebouwen horen dan bij deze stichting.