Verkoopacties Roemenië: ruim 32.000 euro

De verkoopacties ten bate van Roemenië, die de stichting Mens zijn voor de Mensen organiseerde, leverden een vermeldenswaardig eindresultaat op: ruim 32.000 euro. De acties liepen van oktober vorig jaar tot in maart dit jaar. De stichting (secretariaat in Leidschendam) bracht een gevarieerd pakket leuke producten aan de man in de vorm van Kerst en ansichtkaarten, kalenders, boeken, agenda s etc. De verkopen (aan het eind van het jaar bijna dagelijks!) vonden plaats in verpleeg en verzorgingshuizen in Den Haag (incl. Loosduinen en Scheveningen), Leidschendam Voorburg, Zoetermeer, Delft en Rijswijk.
Het eindbedrag is opgebouwd uit verkopen van artikelen, giften en collectes. Zo werden spontaan collectes en eigen acties gehouden in tehuizen en kerken.
De stichting Mens zijn voor de Mensen helpt het verpleeghuis in Mislea (een klein dorp 100 km ten Noorden van Boekarest) aan hulpgoederen of voert projecten uit, waarvoor geen overheidsgeld beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast steunt de stichting zeven lagere en kleuterscholen in de buurt van Mislea met verwarming, meubilair, leermiddelen en rugzakjes. Een achtste school, die vorig jaar nog door de stichting geholpen werd, kan inmiddels op eigen kracht voort.
Op 9 april vond de verzending (via de stichting Samen sterk voor Roemenië) plaats van schoolmeubilair, twaalf zakken uniformen voor het personeel, een cardiograaf (voor het maken van hartfoto s) en twee warmhoudwagens voor voedsel. Het personeel draagt het warme eten van de bewoners tot nu toe in pannen en teilen over de open binnenplaats naar de slaapzalen van de bewoners en de eetzaal en daardoor koelt het eten natuurlijk sterk af.
Het verpleeghuis in Mislea is hoognodig aan nieuwe verwarmingsketels toe. Deze ketels zijn 60 jaar oud en moeten uit veiligheidsoverwegingen dag en nacht bewaakt worden. Natuurlijk vindt daarnaast veel warmteverlies plaats. Er is een tekort van 200 liter warm water per dag, dat onder andere nodig is om de patiënten te wassen. De lokale burgemeester had vorig jaar weliswaar toegezegd de vervanging van de ketels met gemeentegeld te zullen financieren, maar achteraf bleek hij deze toezegging helaas niet te kunnen nakomen. Hier ligt dus weer een financiële taak van de stichting. Ook hoopt de stichting het tehuis dit jaar eindelijk een elektrische mangel te kunnen schenken, aangezien het personeel geen tijd heeft om te strijken. De bejaarden liggen daardoor ongemakkelijk op gekreukte lakens. Verder staan kasten en tafels voor de zorgafdelingen op de wensenlijst van het tehuis.

De stichting Mens zijn voor de Mensen is inmiddels al weer volop bezig is met de voorbereidingen van verkoopacties in de drie laatste maanden van 2005.