DORPSRAAD

De vergadering van de Dorpraad van 19 mei 2005 komt te vervallen en is nu gepland op dinsdag 24 mei 2005 om 20.00 uur.
Harma den Boef, secretaris Dorpsraad