Website voor Land van Wijk en Wouden

Momenteel wordt er door de Gebiedscommissie, Vereniging Agrarische Natuur en Landschapsbeheer Wijk & Wouden en Projectbureau Buytenwech een website ontwikkelt met als doel Land van Wijk en Wouden te promoten op recreatief en toeristisch gebied. Maar ook om de inwoners in de omliggende steden en dorpen (Zoeterwoude, Den Haag, Leidschendam Voorburg, Rijnwoude, Boskoop, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leiden) bewust te maken van de natuur en cultuurhistorisch waarden in hun directe woonomgeving.

Wat gaat de website www.landvanwijkenwouden.nl voor het gebied betekenen:
Streekinformatie; de weilanden in het veenweidegebied zijn uniek. Wie op de fiets of te voet dit pure landschap betreedt waant zich al snel in een prachtige natuur.
Producten; de beroemde boerenkaas, boerenijs, zuivelproducten e.d. Maar ook waar u de producten kunt kopen.
Kinderpagina; kennis overbrengen op een speelse manier voor de jeugd, met opdrachtjes, wetenswaardigheden.
Activiteitenkalender; activiteiten die zich speciaal toespitsen op dit gebied, zoals de Polderdag, 4 jaargetijden cursus, natuurwandelingen, molendag, bezichtiging en op boerderijen enz.
Kaart van Land van Wijk en Wouden; hier kunt u een selectie maken op een fiets of wandelroute die zou willen maken. De horeca en hotels krijgen hier een prominente rol.
Gebiedscommissie; omschrijving van de taken, doelstellingen en projecten. Het doel is om te komen tot een duurzame multifunctionele inrichting van het gebied, waarbij identiteit van het gebied staat voor een nieuw verband tussen stad en land.
Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Wijk & Wouden; Doel en betekenis van de VANL W&W voor dit gebied. Zoals het instandhouden van het natuur en cultuurhistorisch landschap, en het proberen de natuurwaarden te verbeteren door vogelnestbescherming en slootkantbeheer. Maar ook de burgers bekend maken met Groene diensten en zoeken voor sponsors om deze diensten te financieren.