D66 wil terugkeer van de buurt(bel)bus

De D66 fractie heeft onlangs bij de monde van Jan Hees in de gemeentelijke commissie Maatschappelijke Activiteiten bij de discussie over de voorzieningen in Stompwijk aandacht gevraagd voor openbaar vervoer in Stompwijk Dat zou in de vorm kunnen van een buurt(bel)bus, door vrijwilligers gereden. Jan Hees heeft daartoe contact gelegd met de openbaar vervoermedewerkers van Haaglanden. Deze stonden positief tegenover het idee van een buurt(bel)bus en meldde dat als de gemeente een verzoek om zo’n voorziening te realiseren zou indienen Haaglanden een busje ter beschikking zou willen stellen. De wijkwethouder voor Stompwijk stond positief tegenover dit voorstel van D66 en beloofde hierover met Haaglanden overleg te zullen voeren. Een belbus is een busdienst die op afroep reizigers kan vervoeren. Zo kan nu van Stompwijk bijvoorbeeld het ziekenhuis in Leidschendam niet goed per openbaar vervoer bereikt worden. Met een buurt(bel) bus kan in die leemte voorzien worden.D66 hoopt dat dit idee snel kan worden gerealiseerd.