College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag 26 april 2005 onder andere de volgende besluiten genomen:
Toekomst bibliotheek
Het college heeft kennis genomen van de voortgang van de ontwikkelingen bij de bibliotheek. Sinds de fusie heeft de nieuwe bibliotheek Leidschendam Voorburg te maken gekregen met financiële problemen die veelal voortkwamen uit het verleden. Daarnaast vraagt de landelijke bibliotheekvernieuwing ook een standpuntbepaling. Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat het financiële tekort aan het einde van 2005 zal zijn weggewerkt. De komende tijd onderzoeken gemeente en bibliotheek dan ook samen hoe de vernieuwing er in Leidschendam Voorburg uit komt te zien en wat dit precies betekent. Het onderzoek zal zich vooral richten op het beschrijven ven een basispakket en de ´plustaken´.