IJSCLUB ‘’NUT EN VERMAAK’’

Fietsen en lopen
Na een maandje rust starten we op maandag 9 mei weer met de zomertraining.
In vergelijking met afgelopen seizoen verandert er niet heel erg veel. De conditie training op dinsdag en het fietsen op vrijdag blijven gewoon gehandhaafd.
Ook kan er op maandagavond weer gewielrend worden op de Bult. In de organi satie is het enige veranderd in vergelijking met voorgaande jaren. Deze is vanaf komende zomer geheel in handen van IJsclub Zoeterwoude. Ze huren niet alleen het wielerparcours, maar verzorgen ook de trainingen o.l.v. gediplomeerde trainers. Tussen 18.30 uur en 20.45 uur kan er getraind worden in groepen van verschillend niveau. Bij de beginnende jeugd zal de nadruk worden gelegd op de fietstechniek, hoe zit je op de fiets en hoe kan dit eventueel verbeterd worden. Natuurlijk zal er ook aan de conditie gesleuteld worden. De gevorderde jeugd en senioren krijgen iedere week een training waar aan de conditie gewerkt zal worden. Ook zal er, daar waar nodig,aandacht besteed worden aan de fietstechniek. De kosten bedragen € 20,00 per persoon.
Bij de eerste training ontvangt iedereen een inschrijfformulier.
Skeeleren
In het Buytenpark te Zoetermeer is een prachtige skeelerbaan aangelegd. We kunnen hier gebruik van maken, mits er voldoende animo is om te skeeleren. Wil je deze zomer deelnemen aan de skeelertraining, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan Geerd of mij weten. Deelname vanaf 12 jaar, mits in het bezit van goede skeelers (geen inline).
Nieuwelingen Uithof
Naar verwachting zijn er in het komende ijsseizoen enige abonnementen beschikbaar op de vrijdagavond. Wil je de overstap maken van Zoetermeer naar Den Haag begin dan op tijd met de voorbereidingen. Hierbij hoort ook deelname aan de zomertraining. Je hoeft niet aan alle trainingen deel te nemen, maar vooral deelname aan de conditietraining is aan te raden.
PROGRAMMA
Maandag

Wielrentraining op de Bult

Aanvang: 18.30 – 19.15 uur beginnende jeugd
19.15 – 20.00 uur gevorderde jeugd
20.00 – 20.45 uur senioren
Start: 9 mei

Dinsdag

Conditietraining o.l.v. Geerd
Locatie: Buytenpark Zoetermeer
Verzamelen bij blauwe brug aan het einde van Meer en Geerweg
Aanvang: 19.15 uur
Start: 10 mei

Vrijdag

Fietstraining o.l.v. Tom
Verzamelen bij Blesse Paard
Aanvang: 19.00 uur
Start 13 mei

Voor vragen of opmerkingen over het zomerprogramma kun je terecht bij :
Geerd Hilgersom 071 5802840 Tom de Haas 079 3315674