Vrienden van Vlietland

Afgelopen vrijdag 6 mei heeft de onafhankelijke Vereniging Vrienden van Vlietland een start gemaakt met het verzame len van handtekeningen tegen de grootschalige bebouwing van Vlietland. De vereniging wil het open karakter van het gebied behouden, geen flats aan de plas is daarom het motto van deze actie! Ook zal Vlietland door de bebouwing voor een groot deel niet langer toegankelijk zijn. Daarom gaat de vereniging nu 100.000 rode kaarten in de regio verspreiden die ondertekend teruggestuurd kunnen worden als vervolg op de eerdere actie waarin mensen een bezwaarschrift op het bestemmingsplan konden indienen.
De Vereniging Vrienden van Vlietland kwam afgelopen vrijdag in actie toen ‘de projectontwikkelaar van Vlietland’ het bord onthulde waarmee hij deze bouw plannen aankondigde. Leden van de vereniging hebben door het plaatsen van een groot rood kruis duidelijk gemaakt dat zij mordicus tegen de bebouwing zijn. Ook mensen die Vlietland op dat moment bezochten schaarden zich achter de vereniging door het ondertekenen van de eerste rode kaarten. De rode kaarten zullen waarschijnlijk na de zomer aan de gemeentelijke politiek en zonodig ook aan de provinciale worden aangeboden.
Meer informatie is te vinden op www.vriendenvanvlietland.nl, via de site kan je ook lid worden en onze acties voor een open en vrij toegankelijk Vlietland steunen.