Collecte Astmafonds

Van 23 t/m 28 mei is de collecteweek van het Astmafonds. Vorig jaar bracht deze collecte ruim 2,7 miljoen euro op. Het Astma fonds komt op voor de belangen van mensen met astma en COPD. Steun het Astma Fonds tijdens deze collecteweek. Geef aan de collectant. Hebt u deze ge mist. Dan kun u ook uw bijdrage overmaken op giro 55055 t.n.v. het Astma fonds in Leusden. Wie wil er mee helpen collecteren????
Bel 5801726. Coördinator: C. van Boheemen Oosterlaan