Wegreparaties in Stompwijk

De gemeente Leidschendam Voorburg start maandag 30 mei met reparatiewerkzaamheden aan de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. Op basis van een inven tarisatie worden de slechtste en meest verkeersonveilige plekken aangepakt.
De werkzaamheden beginnen in de dorpskern ter hoogte van de aansluiting met de Meerlaan. In een periode van zes tot acht weken neemt een werkploeg van aan nemer Pleunis uit Voorburg de aansluitingen van de bruggen op de Dr. Van Noortstraat onder handen. Bij een groot aantal bruggen is het wegdek verzakt; hier wordt de bestrating opgeknapt. De tweemansploeg werkt in de richting van Leidschendam.
Drie Molens
De Stompwijkseweg komt verderop dit jaar aan de beurt. Het opknappen van deze weg is omvangrijker, want hier is het noodzakelijk grotere delen opnieuw te be straten. Over de hele weg zijn op een groot aantal plekken plaatselijke reparaties nodig. Op drie weggedeelten moet de halve rijbaan worden aangepakt, op vijf plaatsen moet de weg zelfs over de volle breedte onder handen worden genomen.
Het bestek voor dit werk is momenteel in voorbereiding. De uitvoering hiervan start direct na de bouwvakvakantie. Het wegdeel tussen de Kostverlorenweg en de Drie Molens komt dan als eerste aan bod. Bij de grotere herstelwerkzaamheden krijgen de omwonenden nog nader bericht. De wethouders Zwartepoorte (verkeer) en Beimers (voorzitter Dorpsraad Stompwijk) hadden onlangs tijdens een bijeenkomst met bewoners van de Stompwijkseweg toegezegd te bevorderen dat de ergste gaten en kuilen al dan niet provisorisch zouden worden opgeknapt. Een structurele oplossing voor de Stompwijkseweg Dr. Van Noortstraat ligt bij de duurzame reconstructie die in voorbereiding is. Hiervoor worden momenteel nog diverse onderzoeken gedaan.