Binnensport Stompwijk 92 afdeling volleybal

Beste ouders,
De afgelopen periode heb ik op zaterdagmiddag volleybaltraining gegeven voor de jeugd van ca. 8 t/m 16 jaar. De bedoeling was om meisjes en jongens uit Stompwijk kennis te laten maken met de volleybalsport en te ontdekken of er voldoende belangstelling is om ermee door te gaan. Als er voldoende belangstelling is wil ik volgend seizoen graag doorgaan met de trainingen. We hebben dan wel tenminste 12 leden (2 teams) nodig. Het is de bedoeling om voorlopig iedere zaterdagmiddag van 4 tot 5 te blijven trainen. Verder ga ik contact zoeken met volleybalverenigingen in de omgeving om te proberen b.v. één keer in de maand een wedstrijd te spelen tegen andere verenigingen. Ook kunnen we één of meer keren aan een toernooi meedoen.
De contributies voor volgend seizoen zijn nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat het ca. € 50 per seizoen gaat kosten.
Als uw zoon/dochter wil blijven volleyballen verzoek ik u om voor 15 juni 2005 onderstaand formulier in te vullen en in te leveren tijdens één van de volleybaltrainingen of bij:
Marcel Bocxe. Zustersdijk 16
2266 EW Stompwijk
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen: 071 – 580 92 70
Marcel Bocxe.

Naam: …………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………….
Postcode en Woonplaats……………………………Telefoonnummer:………
Evt. e mail adres:…………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: .. / .. / …. Jongen  of meisje 
Handtekening van één van de ouders: ………………………………………
___________________________________________________________

Volleybal Nieuwe leden gezocht
Voor de recreantencompetitie op donderdagavond van 21.00 tot 23.00 uur kunnen we voor volgend seizoen weer enkele nieuwe leden gebruiken. Ervaring met volleybal is geen vereiste. Iedereen kan zich aanmelden bij Marcel Bocxe (580 92 70)