Onafhankelijk onderzoek Vlietland

Rond recreatiegebied Vlietland liggen binnen een straal van 10 km circa 15 gemeenten met in totaal ongeveer 500.000 inwoners: de potentiële recreanten. Ondanks de ingrijpende bouwplannen die voor Vlietland zijn geformuleerd is er nog nooit aan deze gebruikers gevraagd wat hun wensen zijn voor Vlietland. De onafhankelijke Vereniging Vrienden van Vlietland heeft daar nu een voorstel voor opgesteld. De vereniging heeft het NIPO gevraagd dit te onderzoeken. De kosten kunnen helaas niet door zo’n jonge vereniging gedragen worden en daarom is aan alle gemeenten binnen 10 km rond Vlietland en aan de Provincie Zuid Holland ver zocht om een kleine financiële bijdrage (1000 euro). De vereniging hoopt op een positieve reactie: pas na onderzoek onder de gebruikers van Vlietland is het mogelijk om verstandige besluiten over dit gebied te nemen, vindt zij. Een woord voerder van de vereniging: “Tijdens het verspreiden van de rode kaarten tegen de bebouwing van Vlietland blijkt dat bijna alle recreanten verontwaardigd zijn over de bouwplannen. En bijna iedereen is ook op de hoogte, het leeft dus echt. De politiek moet daar volgens ons rekening mee houden”. De handtekeningenactie loopt goed. De rode kaarten worden deze maand in de hele regio verspreid en veel mensen hebben al ondertekend en opgestuurd. De kaarten zullen, waarschijnlijk na de zomer, aan de gemeentelijke politiek en zonodig ook aan de provinciale worden aangeboden. Meer informatie over de acties voor een open en vrij toegankelijk Vlietland is te vinden op de website www.vriendenvanvlietland.nl