Het Land van Wijk en Wouden

Het Land van Wijk en Wouden timmert aan de weg
Presentatie en discussieavond over het landelijk gebied
Presentaties en discussies op woensdagavond 15 juni 2005, 19.30 uur : zaal open, koffie, 20.00 uur : aanvang programma, 22.00 uur : afsluiting programma, borrel na. plaats: Grand Café School Dorpsstraat 114
2712 AN Zoetermeer
routebeschrijving: zie www.grandcafeschool.nl
In het Land van Wijk en Wouden werken agrariërs, burgers en bestuurders samen, om het groene polderlandschap te behouden. Zij zetten zich in om het unieke karakter van dit gebied te versterken, als plek die rust en ruimte biedt aan de inwoners én aan de omwonende stedelingen. Op 15 juni a.s. nodigt de Gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden eenieder uit om over dit toekomstbeeld mee te praten. Burgemeester Waaijer van Zoetermeer opent om 20.00 uur de bijeenkomst, die wordt gehouden in Grand Café School, Dorpsstraat 114 in Zoetermeer. Het Land van Wijk en Wouden is het meest westelijke deel van het Groene Hart van Holland en is ingesloten in de stedenring Zoetermeer, Leidschendam Voorburg, Leiden en Alphen aan de Rijn. In het Land van Wijk en Wouden, onder meer bekend van Geitenboerderij ’t Geertje, kun je fietsen en wandelen tussen de weilanden, langs oude boerderijlinten en over eeuwenoude kerkenpaden. Door een open en waterrijk landschap, dat sinds vele generaties is vormgegeven door de noeste arbeid van boeren die hier hun koeien weiden en streekproducten maken.Door de inzet van diezelfde boeren kunnen de mogelijkheden om van het polderlandschap te genieten, in de toekomst nog verder worden uitgebreid. Te denken valt aan wandelpaden door het boerenland, picknickplekken tussen de koeien, een vogelobservatiehut, bloemrijke slootkanten, boerenerven met streekeigen beplan ting, etc. Bart Pijnenburg van Bureau Mensenland zocht in de afgelopen maanden naar de mogelijkheden om al die maatregelen ook te financieren. De resultaten van zijn zoektocht worden op de bijeenkomst gepresenteerd. De bezoekers van de bijeenkomst krijgen ook de gelegenheid om zelf aan te geven hoe het gebied kan worden behouden en nóg aantrekkelijker kan worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst worden ook twee nieuwe websites gepresenteerd: Op www.landvanwijkenwouden.nl is na 15 juni tal van informatie te vinden over het gebied. Bijvoorbeeld over de activiteiten van de Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Wijk en Wouden, die zelf eveneens na 15 juni over een website beschikt: www.wijkenwouden.nl.