Ingezonden brief

Op onze ronde in het buitengebied bezochten wij een agrarisch bedrijf (melkvee houderij met ruim 100 stuks vee), waar ons de vraag gesteld werd: “Hoe zit het nu feitelijk met neveninkomsten, als de boer een extra inkomstenbron wil, nu het in deze sector voor de boer steeds meer verslechterd?” Het College van Burgemeester en Wethouders stelt in het “Actieprogramma recreatietoerisme”, dat er duurzame structuren tussen stad en land ontwikkeld moeten worden. Recreatieve activiteiten als “neveninkomens”, komen in het agrarisch bedrijf nog nauwelijks voor en zouden beter benut kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het vestigen van een (mini)camping, verhuur van kano s, paard en wagen arrangementen etc., aldus vermeldt het “actieprogramma recreatietoerisme” van het College. Echter, ons is gebleken dat nog onlangs een agrarische bedrijf, dat als nevenactiviteit een “paardenpension” exploiteerde, waar zo n 25 rijpaarden van particulieren voor recreatieve tochten in het agrarisch landschap, professioneel waren ondergebracht, op last van de gemeente de (stal)deuren moest sluiten, omdat dit in strijd is met het daar geldende bestemmingsplan! Dus: niks neveninkomsten voor de boer! Redenen te over om dit te gaan onderzoeken hoe het nu werkelijk zit. U hoort nog
van ons.
Nico Hooijmans en Jean Thierry van Gemeentebelangen.