Raad akkoord met Voorjaarsnota 2005

De gemeenteraad van Leidschendam Voorburg heeft op woensdag 15 juni jl. de Voorjaarsnota 2005 met 29 stemmen voor en 6 tegen vastgesteld. Hiermee heeft het gemeentebestuur voor de laatste keer in deze raadsperiode het huishoudboekje financieel op orde gekregen. De nadruk ligt in deze nota voornamelijk op het speelruimteplan, het optimaliseren van de dienstverlening en het afmaken waarmee begonnen is zodat het nieuwe bestuur in 2006 met een schone lei kan beginnen. (zie verder site gemeente Leidschendam Voorburg)