D66 en SP willen mening horen van burgers

ALLEEN D66 EN SP WILLEN MENING BURGERS OVER VLIETLAND HOREN

De Vereniging Vrienden van Vlietland reageert teleurgesteld op de onwil van de Commissie Openbaar Gebied (Leidschendam Voorburg) om het NIPO onderzoek te laten doen naar de wensen van de 500.000 potentiële recreanten van Vlietland. Tijdens de vergadering van de commissie op 21 juni jl. stemden alleen D66 en de SP voor het voorstel. Alle andere fracties gaven aan niet geïnteresseerd te zijn in de wensen van de bevolking met betrekking tot het recreatiegebied.
Een woordvoerder van de Vrienden van Vlietland: “Het was een schaamteloze vertoning. Een meerderheid van onze volksvertegenwoordigers willen geen onderzoek, omdat ze de resultaten niet kunnen gebruiken. Er zijn al lang geleden afspraken gemaakt tussen de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA om vóór de bouwplannen in Vlietland te stemmen. Een onderzoek waaruit blijkt dat de recreanten dit helemaal niet willen, doorkruist die afspraak. Blijkbaar zijn alleen D66 en de SP oprecht geïnteresseerd in de mening van de burgers over deze bouwplannen”.
Pas na onderzoek is het mogelijk om verstandige besluiten over dit gebied te nemen, vindt de vereniging. Zij heeft daarom besloten het eigen veldonderzoek onder de huidige bezoekers verder uit te bouwen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat meer dan 90 % van de ondervraagden de bouwplannen afwijst. De komende tijd wordt het aantal ondervraagden aangevuld tot er volgens deskundigen sprake is van een representatieve steekproef.
”Toch zou een onderzoek van het NIPO beter zijn” laten de Vrienden van Vlietland weten. “Ook al hanteren wij een wetenschappelijk verantwoorde methode en zijn onze gegevens voor iedereen te controleren, toch zullen de politieke voorstanders van de bouwplannen de objectiviteit van onze uitkomsten straks in twijfel trekken. Precies daarom willen wij een onafhankelijk bureau inschakelen. Maar ja, dat komt de coalitiepartijen niet uit en zonder hun medewerking kunnen wij het NIPO onderzoek (nog) niet financieren. Daarom doen wij nu zelf veldonderzoek”.
De resultaten van dit veldonderzoek worden in augustus gepubliceerd. Naast de handtekeningenactie met de rode kaarten, die nog de hele zomer doorgaat, wil de vereniging met dit onderzoek de gemeenteraad duidelijk te maken dat er geen enkel draagvlak voor het nieuwe bestemmingsplan is.
Meer informatie over de acties voor een open en vrij toegankelijk Vlietland is te vinden op de website www.vriendenvanvlietland.nl