College nieuwsflits Leidschendam- Voorburg

Inspraak harmonisatie tarieven buitensport: langere overgangstermijn
Het college heeft het verslag van de inspraakprocedure voor de tarieven van de buitensport vastgesteld. In dit voorstel worden de tarieven van Leidschendamse en Voorburgse sportaccommodaties gelijkgetrokken. Volgens de inspraak procedure konden in februari en maart van dit jaar inwoners, sportverenigingen en andere belanghebbenden schriftelijk of per e mail hun reactie geven op de plannen. Zeven buitensportverenigingen hebben van dit recht gebruik gemaakt. De clubs dringen vooral aan op een langere overgangstermijn. Dit zou automatisch betekenen dat clubs die erop vooruit gaan, langer op hun voordeel moeten wachten. Het college heeft besloten hiermee akkoord te gaan, en de raad voor te stellen de overgangstermijn te verlengen van 1 naar 3 jaar.
Het inspraakverslag komt op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in de Servicecentra.