HANDTEKENINGENACTIE VLIETLAND

Zoals u ongetwijfeld weet is de Vereniging Vrienden van Vlietland begin mei gestart met een handtekeningenactie tegen het bebouwen van Vlietland met in totaal 222 appartementen en bungalows
(http://www.vriendenvanvlietland.nl/nieuws.htm).

Deze actie verloopt heel goed, we hebben inmiddels bijna 4000 kaarten ontvangen van mensen uit de hele regio die ook zeggen: “Bouwen in het groen, niet doen!” Om het inleveren van de kaarten nog makkelijker te maken hebben wij zondag 24 juli een brievenbus onthult waarin de rode kaarten gedaan kunnen worden. De brievenbus staat aan de Oostvlietweg, tussen de huisnummers 46 en 48, en is eenvoudig vanuit Stompwijk te bereiken via de Kniplaan.
Met vriendelijke groet, Ton van Geijlswijk
Secretaris Vereniging Vrienden van Vlietland 06 28 63 28 25