Leren schaatsen?

Leren schaatsen bij de Stompwijkse IJsclub
Al jaren geeft onze ijsclub schaatsles voor kinderen en sinds twee jaar in de mooie ijshal van Zoetermeer. Vanaf begin oktober gaan deze lessen weer starten. Op dit moment hebben ongeveer 35 kinderen zich opgegeven voor schaatsles, maar er kunnen nog kinderen bij. Dus wilt u uw kind leren schaatsen en hij of zij wordt dit jaar nog zeven, kunt u zich opgeven. Zie voor het inschrijfformulier op www.ijsclubstompwijk.nl of vraag inlichtingen bij Frans Oliehoek 071 5802938.

De ijsclub