Stichting Bomen Over Leven

Natuurlijk genieten in park Rusthout
Ria Hoogstraat en Charlie van Marrelo verzorgen op zaterdag 13 augustus namens de Stichting Bomen Over Leven en het IVN (Vereniging voor Natuur en Milieu Educatie) afdeling Den Haag en omstreken, een excursie door het Leidschendamse Park Rusthout. Deze excursie is ook ge schikt voor kinderen en duurt ongeveer anderhalf uur.In de zomer hebben de bomen hun knoppen voor de volgende lente al gemaakt. Veel zaden van bloemen en bomen gaan op reis; aan hun vorm kun je zien hoe ze reizen. Park Rusthout is in 1976 aangelegd als Heempark met moerasjes, bosjes, slootjes en weilandjes. Er groeien alleen inheemse bomen en planten, vandaar de naam. Het park wordt eco logisch beheerd, dus: niet bemesten, weinig maaien, afgestorven plantenmateriaal afvoeren. Dode of omgevallen bomen mogen blijven liggen, waardoor er veel insecten leven. Dit trekt weer vogels aan zoals roodborst, winterkoning, tjiftjaf, fitis, heggemus en natuurlijk de mezen. Ook de grote bonte specht laat er zijn roffel horen.Sinds 1986 is er midden in het park een Dieren weide met schapen, geiten, konijnen, cavia s, kippen, duiven, eenden, ganzen en zwanen. De bokken hebben hun eigen wei langs de Noordsingel. Door het jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. Start om 14.00 uur bij de bokkenwei aan de Noordsingel tegenover parkeergarage Leidsenhage, bereikbaar met bus 39 en 40, halte Noordsingel. Het park is verboden voor hon den. Een vrijwillige bijdrage is welkom op giro 4032484 van de Stichting Bomen Over Leven te Zoetermeer, onder vermelding van excursie 13 augustus. Nieuwe donateurs ontvangen in het kader van een zomeractie een tekenverwijderset met toebehoren. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting, www.bomenoverleven.nl, pagina actueel.