Opnare agendavergadering

Vanavond (dinsdag) openbare agendavergadering Dorpsraad

Op 15 september a.s. is de volgende vergadering van de Dorpsraad gepland. Ter voorbereiding hiervan vindt er vanavond een openbare agendavergadering plaats om 20.00 uur in het Dorpshuis. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Namens de Dorpsraad, Koos van Wissen