Vrijwilligster gevraagd voor huize Emmaus

In Verzorgingshuis Emmaus zijn we gestart met twee extra dagen dagverzorging, op maandag en woensdag. Dagverzorging is een voorziening, waarbij zelfstandig wonende ouderen één of meerdere dagen per week in Emmaus kunnen doorbrengen. De dagverzorging is nu dus geopend op maan , dins , woens en vrijdag van 10.00 16.15 uur. De cliënten uit Stompwijk worden met een taxibus opgehaald en aan het einde van de middag weer thuisgebracht. Nu zijn we op zoek naar vrijwillig(st)ers bij voorkeur uit Stompwijk die een dagdeel willen assisteren met de begeleiding. Voor informatie, kunt u maandag tot en met donderdag bellen naar
Joke Beurze, coordinator Welzijn 071 580 9203