De schooldeuren zijn open

Nu gaan de kerkdeuren open. A.s. zondag kijken we naar de ouders met hun kinderen uit naar de speciale viering voor de gezinnen. Het kinderkoor is met de repetities van start gegaan en wij kijken naar hun blijde liederen uit, maar het
kinderkoor kijkt naar jullie uit. Laten we net zo enthousiast te werk gaan als de jongeren, die in Keulen samen kwamen met de Paus in hun midden. Daar waren vorige week ruim 1 miljoen jongeren bijeen en er sliepen in de open lucht ruim 700.000 op de plek waar de andere ochtend de Paus de eucharistie ging vieren. Je zal met zoveel bijeen komen en dan samen zingen en laaiend enthousiast zijn. Dit zal wel niet zo zijn in Stompwijk, maar in de hele omtrek staat Stompwijk bekend om hun feesten. Ze kunnen groots feest vieren, zie maar de kermis en de paarden dagen en de carnaval. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er voor de eerste gezins viering de avond ervoor al een 300 op het kerkplein en in de tuin samen kwamen en daar gingen slapen om de andere dag verzekerd te zijn van een zitplaats in de kerk. Was het maar waar. Maar laten we a.s. zondag allemaal aanwezig zijn om 11 uur in de kerk. Breng je familie mee. Voor de ouders is het belangrijk te weten dat we op die wijze de volgende generatie leren dat naast de school en het clubhuis voor sport en het thuis om er te wonen, te eten en te spelen en te slapen er ook een Jezus clubhuis in het dorp is. De eerste gezinsviering is op 4 september en voortaan elke 1e zondag van de maand. We kijken alvast naar elkaar uit en zeggen, tot dan.

M.I.V.A.
In het afgelopen weekend was er in de meeste kerken van ons land de MIVA collecte. In Zoeterwoude en Stompwijk willen wij dat doen aan het einde van de viering. We kunnen het dan ook aan de jeugd, ofwel de kerk van de toekomst uitleggen. Dan kunnen ze nooit zeggen: MIVA, wat is dat? Als de jeugd het leest en vraagt wat betekent: “De Miva”, dan kunt U alvast zeggen: de Missie Verkeersmiddelen Actie. In de missiegebieden zijn de afstanden groter dan hier en de wegen veel slechter dan hier en toch moeten de pastoors op alle plekken zijn. Dan is het voor een fiets een te grote afstand en voor een auto moet je geld hebben. Wij willen die pastoors daar helpen en daarom is er voor U allen gelegenheid daartoe een steentje bij te dragen. Alvast namens de paters aldaar, DANK.

B.v.d.Plas pastoor