Gemeente zet burgemeester in als ‘pion&#8217

Het mag duidelijk zijn dat op dinsdagavond 23 augustus tijdens de openbare vergadering van de gemeente in Leidschendam Voorburg, vele politieke partijen niets meer snapten van het antwoord wat de Provincie gegeven had betreft de woningbouw in Stompwijk. Vraag bij agendapunt 17 was dan ook: ‘hoe heeft de Provincie Zuid Holland afwijzend kunnen reageren op de gemeentevoorstellen, terwijl de gemeente deed voorkomen dat alles al in kannen en kruiken was’ en hoe nu verder.
Met name alle partijen zijn het er over eens dat een herbezinningperiode
wenselijk is en het CDA, VVD en PvdA vinden dat er nog eens gekeken moet worden om opnieuw met de Provincie de afgeschoten plannen te beoordelen en te zien of bouwen in Stompwijk toch nog tot de mogelijkheden behoort. GroenLinks, SP, D66 en Gemeentebelangen zetten hun vraagtekens bij de nieuwe onderhande lingen omdat Gedeputeerde Staten een heel duidelijk signaal afgegeven hebben naar de gemeente Leidschendam Voorburg en die voorgestelde plannen op 26 juli jl. al naar de prullenbak verwezen. Toch houden de drie grote partijen voet bij stuk en dringen aan om het gehele plan nog eens voor het voetlicht te brengen bij de Provincie. Het moet volgens de VVD een ultieme poging worden de bestuurders nog eens op andere gedachten te brengen. Tevens vraagt deze partij zich af of er misschien ‘beroepsblindheid door overtollig enthousiasme’ opgetreden is bij de gemeente, waardoor zij signalen vanuit de Provincie niet hebben herkend. Ook brengt zij naar voren dat de brief als TIJDELIJK STANDPUNT van de Provincie gezien kan worden.
GroenLinks, SP en andere kleinere partijen geven aan totaal niet verrast te zijn door de opstelling van de Provincie. Het plan leefde uitsluitend bij het college en nergens anders. GroenLinks geeft aan dat zij deze uitslag meerdere malen voor speld had en de Provincie met deze maatregel volledig in haar recht staat. Er moet meer geïnvesteerd worden in groen en blauw in het buitengebied. De kleinere partijen maken zich sterk voor kleinschaligheid in deze gebieden en geven aan dat de vitaliteit niet in het geding komt, omdat er net als Stompwijk nog zo’n 800 kleine kernen in Nederland zijn die het uitstekend doen. Zij vinden dat Stompwijk nu gestraft wordt door andere activiteiten op de lange termijn te schuiven, waar onder het Kultuurhuus en dringen erop aan om met name de ontwikkelingen voor een Kultuurhuus door te laten gaan. Het gaat of staat echt niet met 30 nieuwe seniorwoningen te bouwen om dit project tot een geslaagd project te promoveren.
Wethouder Marcel Houtzager lichtte de uitgangspunten nog eens toe, namelijk.. het saneren van de glastuinbouw en de concentratie van een nieuw glastuinbouw gebied binnen de grenzen van Stompwijk. Daar was het allemaal om begonnen. In overleg met eerdere bestuurders van de Provincie was eigenlijk alles al beklonken. Door ziekte en wisseling van de bestuurders zou het allemaal misgelopen zijn. Daar heeft Leidschendam Voorburg zelf nog een duit in het zakje gedaan door een

bestuurder te leveren, werd gekscherend de opmerking gemaakt. Er stond een integrale aanpak voor het gebied op stapel namelijk: de glastuinbouw saneren, concentratiegebied glastuinbouw inrichten, ingreep in de infrastructuur opzetten, een impuls voor het groen bewerkstelligen en dit alles moest gerealiseerd worden door grootschalig te bouwen binnen Stompwijk. Tevens weet de wethouder nog te melden dat er goede afstemming was met de Dorpsraad hierover, die ook van mening zou zijn dat de rode contour opgerekt kon worden, vanuit dit perspectief.
Op dit moment zijn er gesprekken met de tuinders hoe nu verder.
Het plan dat de gemeente nu heeft, is onze eigen burgemeester naar voren schuiven als pion om met Gedeputeerde mevr. Jeltje van Nieuwenhoven nog eens rond de tafel te zitten en te zien of het afgeschoten plan alsnog draagvlak kan krijgen bij de Provincie.
Vrienden van Stompwijk gaan ervan uit dat de Provincie bij haar eerder inge nomen standpunt blijft en de burgemeester van Leidschendam Voorburg terug naar huis stuurt met misschien die mededeling: ‘inventariseer eerst eens goed wat uw burgers er zelf van vinden, voordat u plannen hier op de stoep neerlegt’. Wij hopen het.

Vrienden van Stompwijk