Reparatie Stompwijkseweg

De gemeente Leidschendam Voorburg start maandag 12 sep tember met reparatiewerkzaamheden aan de Stompwijkseweg in Stompwijk. De slechtste en meest verkeersonveilige plekken worden daarbij aangepakt. De werkzaamheden beginnen aan de kant van de Kostverlorenweg. In een periode van tien weken zullen twee werkploegen van aannemer Pleunis uit Voorburg het wegdek oplappen. Het is noodzakelijk om grotere delen opnieuw te bestraten. Over de hele weg zijn op een groot aantal plekken plaatse lijke reparaties nodig. Op drie weggedeelten moet de halve rijbaan worden aangepakt, op vijf plaatsen moet de weg zelfs over de volle breedte onder handen wor den genomen. Het werk wordt per weghelft uitgevoerd; het wegverkeer wordt ter plaatse met tijdelijke verkeerslichten geregeld.